Parafia Św. Klemensa we Wągłczewie

XXIV niedziela zwykła

18 Wrzesień 2012

1. Dziękuję całej wspólnocie Wągłczewa za ich służbę przy świątyni. Od następnego tygodnia służbę przy świątyni rozpoczynają mieszkańcy Wągłczew - Kolonii

 

2.We wtorek przypada Święto Św. Stanisława Kostki - patrona Polski, dzieci i młodzieży. Wszystkim dzieciom i młodzieży naszej Parafii życzę świętości i umiłowania Boga tak jak ich patron.

 

3.W poniedziałek 17 września przypada kolejna rocznica napaści wojsk sowieckich na Polskę. Rozpoczął sie IV zabór Polski. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Ojczyźnie, która wciąż pozbawiana jest wolności nie tylko przez obcych, ale przede wszystkich przez swój rzad.

 

4.W sobotę 29 września przypada ostatnia sobota miesiąca o godzinie 19.00 będzie sprawowana Eucharystia z niedzieli. Przypominam, że w niedzielę następującą bezpośrednio po tej sobocie  czyli 30 września nie będzie Mszy Św. o godzinie 16.00

 

5.W piątek 14 września przeżywaliśmyTradycyjną Uroczystość Parafialną ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Dziękuję wszystkim , którzy uprządkowali groby swoich bliskich na naszym parafialnym cmentarzu.

 

6.Także w piątek 14 września o godzinie 17.00 odbyła sie uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika upamietniającego ród Łubieńskich a szczególnie Prymasa Polski Macieja Łubieńskiego, którego 360 rocznicę śmierci przeżywaliśmy 28 sierpnia 2012 r. W uroczystościach uczestniczył Ksiądz Biskup Ordynariusz Wiesław Alojzy Mering oraz kapłani z obu dekanatów sieradzkich. Uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych na czele z w-ce Wojewodą łódzim i w-ce Marszałkiem Województwa. Wspominając to wydarzenie pragnę podziękować tym, dzieki którym mogło do niego dojść. Przede wszystkim dziękuję panu Edmundowi Cichomskiemu i Jerzemu Krawczykowi. To oni byli pomysłodawcami i organizatorami całej uroczystości. Dziękuję za wielka pomoc Ks. Prałatowi Ryszardowi Tuzinowi - twórcy całego aspektu historycznego, folderów. Dziękuję nauczycielom i dzieciom ze SP w Łubnej Jakusy za piękny występ słowno - muzyczny ukazujący ważniejsze postaci z rodu Łubieńskich. Dziękuję Kołu Gospodyń Wiejskich w Łubnej za ogromną pracę w wymiarze kulinarnym. I wreszcie dziękuję wielu mieszkańcom Łubnej za bezinteresowne włoczenie się w przygotowanie tego wielkiego parafialnego święta.


-