Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 28.03.2021

1. Dziękuję Pani Ozdoba za przygotowanie świątyni do niedzieli. To przykre, że pozostali zaproszeni zlekceważyli swój obowiązek wobec Parafii. Na Wielki Czwartek na godzinę 8.00 zapraszam: r. Wawrzyniak, r. Marszałek, r. Płachta, r. Kołodziejczyk

2. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi kultu i obłożeniu odpowiedzialnością za ich przestrzeganie proboszczów, postanowiłem, że do czasu zakończenie ograniczeń, na każde nabożeństwo z pogrzebem włącznie, będzie mogło wejść do świątyni 15 osób. Po wejściu tej ilości osób furtka na plac kościelny będzie zamykana. Proszę o pokorne przyjęcie tego faktu i przeżycie kolejnych Świąt Paschalnych z wykorzystaniem środków społecznego przekazu. Nie mogę narażać parafii i każdego z Was na dotkliwe kary finansowe. Te osoby dla których obecność na nabożeństwach ma wielkie znaczenie, niech potraktują ból wynikający z ograniczeń, jako pokutę i zadośćuczynienie za grzechy tych, którzy do tej sytuacji doprowadzili i którzy okradli nas z wolności praktykowania kultu.

3. Przypominam, że Święta Paschalne rozpoczynają się w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej, sprawowanej w naszej wspólnocie o godzinie 17.00, kończą się uroczystym przeżyciem Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Proszę, abyście ten święty czas od Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do Niedzieli Zmartwychwstania ofiarowali Bogu i przeżywali go dla Niego i z Nim. Nie wolno nam ukraść Bogu tego świętego czasu.

4. W Wielki Piątek o godzinie 15.00 nabożeństwem Drogi Krzyżowej rozpoczniemy nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego. Każdego dnia nowenny o godzinie 15.00 będzie sprawowana godzina miłosierdzia. Zachęcam do przeżywania jej w naszych domach, gdyż w świątyni będzie mogło trwać na modlitwie tylko 15 osób.

5. W Wielki Piątek po nabożeństwie męki Pańskiej i odśpiewaniu Gorzkich Żali rozpocznie się adoracja Chrystusa w grobie.
Plan adoracji:

Wielki Piątek
19.00 Bliźniew
20.00 Brudzew
21.00 Sudoły
22.00 Sadokrzyce
23.00 Wągłczew

Wielka Sobota
9.00 Łubna Jakusy
10.00 Łubna Jarosłaj
11.00 Orzeł Biały , Gaj , Kolonia Wągłczew

Od godziny 12.00 do 15.00 świątynia będzie zamknięta i przygotowywana do Wigilii Paschalnej.
Bardzo proszę, aby w czasie adoracji w świątyni było tylko 15 osób. Proszę tak siadać w ławkach aby pomiędzy osobami pozostawał dystans 1,5 metra.

6. W Wielką Sobotę pokarmy na stół wielkanocny będę święcił po wioskach. Gdyby nie padało, co jest mało prawdopodobne, to święcenie będzie przy głównym krzyżu wioski. Jeżeli, jak zapowiadają, będzie śnieg z deszczem to w remizach z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych, które nam narzucono czyli odległość 1,5 metra i maseczki. Święcenie może być w kilku grupach. Ofiary składane przy okazji święcenia pokarmów tradycyjnie niech będą wyrazem naszej wdzięczności wobec Pani Teresy naszej kościelnej za jej wytrwałą pracę przy świątyni.

Plan święcenia pokarmów na stół wielkanocny:
8.30 Bliźniew /remiza/
9.00 Wągłczew, /kościół/
9.15 Orzeł Biały, /kościół/
9.30 Kol Wągłczew ,/kościół/
9.45 Gaj /kościół/
10.00 Sadokrzyce Duże /remiza/
10.30 Sadokrzyce Małe /remiza/
11.00 Brudzew / remiza/
11.30 Łubna Jarosłaj /remiza Łubna/
12.00 Łubna Jakusy /remiza/
12.30 Sudoły /remiza w Łubnej/

7. W Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły, ilościowy i jakościowy. Proszę także o zachowanie postu w Wielka sobotę. Po poświęceniu pokarmów nadal trwa post, bo nasz Pan jest w grobie. Post kończymy po zmartwychwstaniu a więc po wigilii Paschalnej

8. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego pierwsza Msza Święta o godzinie 7.00 następne o 9.00, 11.00, 16.00

9. W poniedziałek w oktawie Wielkanocy  Msze Święte o godzinie 8.00; 9.00; 11.00; 16.00

10. Prasa katolicka

Powrót
X

Ta strona korzysta z plików cookies.
Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.