Ważne informacje dotyczące liturgii w czasie pandemii koronawirusa

Włocławek, 25 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE

w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br., z dniem dzisiejszym zarządzam dla Diecezji Włocławskiej, co następuje:

Sprawowanie sakramentów i innych nabożeństw

1.     Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach kościołów trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą internetową. Na liturgię wierni winni wchodzić jedynie przez drzwi zakrystii lub inne boczne wejście. Poza liturgią kościoły winny pozostawać w ciągu dnia otwarte.

2.     Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji. Praktyka ta nie jest możliwa w dniach Triduum Paschalnego.

3.     W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.

4.     Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej, zarówno w kościele, jak i na cmentarzu. W liczbie tej nie mieści się celebrans, ministrant czy pracownicy firmy pogrzebowej.

5.     Msza pogrzebowa ma być celebrowana w dniu pogrzebu rano w kościele parafialnym (lub za zgodą rodziny w innym uzgodnionym czasie), jedynie w obecności rodziny (maksymalnie do 5 osób), bez trumny z ciałem i bez urny z prochami zmarłego.

6.     Należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu, czyli stacji przy grobie, bez konduktu i bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej.

7.     Odwołane zostają wszystkie inne celebracje i nabożeństwa okresowe odprawiane w kościołach z udziałem wiernych, w tym Drogi Krzyżowe i Gorzkie Żale.

8.     Udzielanie sakramentu pojednania i pokuty:

a.     Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź.

b.     Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź.

c.     Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem, lub – w razie takiej niemożliwości – w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach.

d.     Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, należy pouczyć o praktyce aktu żalu doskonałego i konieczności przeżycia sakramentu po ustaniu przeszkody.

e.     Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach zorganizować należy spowiedzi parafialne.

9.     Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza liturgią, z wyjątkiem:

a.     Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.

b.     Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.

10. Celebracja sakramentu małżeństwa powinna odbywać się tylko z udziałem narzeczonych i świadków.

11. Zaleca się przełożenie planowanych chrztów na czas po ustaniu epidemii. Jeżeli jednak chrzest święty miałby być udzielony, to tylko poza Mszą świętą, przy udziale rodziców i chrzestnych. Jeżeli danego dnia jest więcej chrztów – nie należy organizować chrztów zbiorowych, ale udzielać chrztu pojedynczo w odpowiednich odstępach czasowych. W liturgii chrzcielnej wodę należy każdorazowo zmienić i poświęcić. Nie można używać wody wcześniej poświęconej.

Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej

12. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).

13. Dalsze decyzje zostaną podjęte w zależności od zarządzeń władz państwowych, co do przedłużenia bądź odwołania stanu epidemii.

14. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby.

Zasady pełnienia posługi duszpasterskiej w Wielkim Tygodniu na terenie Diecezji Włocławskiej zostaną określone oddzielnym dokumentem.

Pozostają w mocy pozostałe przepisy wprowadzone Zarządzeniem w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce z dnia 21.03.2020 roku (L.dz. 371/2020), które nie zostały zmienione niniejszym dekretem.

Wyrażam wdzięczność kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, osobom życia konsekrowanego za ich nieustającą modlitwę, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń.

Wszystkich zachęcam do głębokiego przeżycia ostatnich tygodni Wielkiego Postu, do gorliwej modlitwy, a zwłaszcza do ofiarowania cierpienia fizycznego i duchowego w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.

                                                                +Wiesław Mering

Do zarządzenia ks. Biskupa

1.Bardzo proszę, aby przestrzegać zasady 5 osób na liturgii dotyczy to także ewentualnych pogrzebów. Proszę być wyrozumiałym jeżeli po przyjściu na liturgię usłyszycie słowo „przepraszam nie możecie Państwo wejść”. Po wejściu 5 osób będziemy zamykać świątynię. Pamiętajmy, że na placu przed świątynią także obowiązuje zakaz gromadzenia się powyżej 2 osób. Te zalecenia dotyczą także całego Świętego Triduum Paschalnego i całych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

2.Odwołana jest coroczna Droga Krzyżowa przez wieś. Będę ją przeżywał w świątyni przy obecności jedynie 5 osób. Na Drodze Krzyżowej w jutrzejszy piątek może być tylko 5 osób.

3.Jeśli chodzi o Mszę Św. piątkową to proszę, aby przybyło po jednej osobie od każdej intencji, wybaczcie, ale pozostałe osoby powyżej tych pięciu nie będą mogły wejść do świątyni.

4.Świątynia jest otwarta cały dzień, można wejść do kruchty w której ustawione są klęczniki na adorację i modlitwę. W kruchcie proszę, aby były tylko dwie osoby, zachowując dystans ok 1,5 metra

5.Jestem do dyspozycji Parafian jeśli chodzi o sakrament pojednania i eucharystii. Jeżeli będziecie mieli potrzeby w tym zakresie proszę dzwonić i indywidualnie się umawiać. Jestem także do dyspozycji chorych.

Święte Triduum Paschalne: W Czwartek, W. Piątek i W Sobota

Godziny poszczególnych celebracji Wielkiego Tygodnia

W Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej godzina 17.00

W Piątek – Liturgia Męki Pańskiej godzina 17.00

W Sobota – Wigilia Paschalna godzina 20.00

1.Na liturgii obowiązuje zasada 5 osób, ale trzeba wziąć pod uwagę, że będzie ktoś ze służby liturgicznej. Proszę więc nie wybierajcie się do świątyni , ale pozostańcie w domach i uczestniczcie w liturgii tych najświętszych dni przez pośrednictwo telewizji i internetu. Jeśli chodzi o komunię świętą to wzbudźcie w sercach głębokie pragnienie spotkania z Chrystusem i przyjmujcie komunię świętą duchową. Kto tylko może to proszę, aby w godzinie sprawowanych w naszej parafii celebracji Wielkiego Tygodnia łączył się w modlitwie ze mną i służbą ołtarza.

2. Zachęcam , aby w Wielki Piątek o godzinie 15.00 rozpocząć w duchowej jedności ze mną i innymi parafianami nowennę przed Świętem Miłosierdzia. Podejmijcie drogę krzyżowa i koronkę do miłosierdzia. Ok godziny 18.30 a więc po liturgii rozpoczniemy śpiew wszystkich części Gorzkich Żali i adorację Chrystusa w Grobie. Proszę, abyście w piątkowy wieczór i przez dzień sobotni trwali w duchu rozważania tajemnicy krzyża i męki Pańskiej.

3.Jeśli chodzi o możliwość adoracji w świątyni, to jest ona niemożliwa w takiej formie jak dotychczas. Świątynia będzie otwarta i w Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Będzie można do niej wejść, ale pod rygorem zarządzę, które obowiązują /5 osób/. Proszę o dyscyplinę, jeżeli wchodząc do świątyni stwierdzimy że jest w niej już 5 osób to proszę nie wchodzić. Ufam, że będziecie odpowiedzialni i zdyscyplinowani jak dotychczas.

4. W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów wielkanocnych. Wielkim Tygodniu prześlę tekst poświęcenia pokarmów wielkanocnych, którego będziecie musieli dokonać sami w waszych domach. Jeżeli ktoś nie ma wody święconej proszę kontaktować się ze mną, lub z panią Teresą.

5.W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego i Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte jak w każdą niedzielę o 9.00; 11.00; 16.00. Pierwszeństwo obecności na Eucharystii mają osoby bezpośrednio związane z intencją mszalną w której sprawowana jest Msza Święta.

6.Pamiętajcie,że każdego dnia o 20.30 w naszej świątyni przed wystawionym Najświętszym Sakramentem trwam na modlitwie różańcowej prosząc o zatrzymanie pandemii koronawirusa, o błogosławieństwo dla służby zdrowia i woluntariuszy, o uzdrowienie zakażonych i wieczną radość dla zmarłych. Łączcie się duchowo w tej modlitwie w Waszych rodzinach.

7.Wszelkie pytania proszę kierować telefonicznie lub przez maila swklemens53@gmail.com

8.Kochani Parafianie to bardzo trudny czas tak dla Was jak i dla mnie. Nie wiem, czy w historii Kościoła w tej części świata był podobny czas. Były zarazy , były wojny, ale zawsze mimo, że niejednokrotnie łączyło się to z niebezpieczeństwem, mogliśmy przeżywać Eucharystię i karmić się Ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa, adorować. Cóż świat staje się coraz bardziej zniewolony i sparaliżowany lękiem. Czy kiedyś będzie inaczej? Oby było. Proszę więc dziś każdego z Was przyjmijcie ten czas, to doświadczenie jako pokutę i z pokorą go przeżywajmy ofiarowując Bogu wszystkie cierpienia związane z  obecną chwilą za grzechy nasze i całego świata. Niech to będzie nasza ofiara, wołająca o Boże zmiłowanie i nawrócenie ludzkich serc, które w tak wielu przypadkach wyrzuciły Boga.

9.Z serca Wam błogosławię i  modlę się za Was ks. Krzysztof -  Proboszcz  

Powrót
X

Ta strona korzysta z plików cookies.
Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.