Życzenia Wielkanocne Ks. Proboszcza

Drodzy Parafianie!

Tegoroczne Święta Paschalne po ludzku wyglądają inaczej, ale przecież ich najgłębsze znaczenie, ich treść i przesłanie pozostają niezmienne: Chrystus umęczony pod ponckim Piłatem, umarł na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał. Celebrujemy te wydarzenia zbawcze jak co roku, z taką samą wiarą i z taką samą czcią, choć w pustych świątyniach. Świat się zmienia, ale Chrystus i Jego zbawcze dzieło pozostają niezmienne.
Życzę Wam, całym Waszym Rodzinom, abyście w poranek wielkanocny, przy pustym grobie z nadzieją spojrzeli na własne życie i życie tych , którzy są pośród Was, Abyście z nadzieją spojrzeli na tę rzeczywistość, którą obecnie wszyscy przeżywamy.
Chrystus Zmartwychwstał, żyje. W Nim i tylko w Nim jest źródło mocy do pokonania każdego zła, które przez zawiść diabła przychodzi na świat i w nasze życie. Przy Zmartwychwstałym zło choć może nas poranić zmęczyć to nigdy nas nie pokona, którzy nadzieję naszą złożyliśmy w Zbawicielu.
Chrystus Zmartwychwstał, żyje więc nie lękajcie się, On zwyciężył świat. Bez lęku, z żywą wiarą trwajcie we wspólnocie Kościoła, bo to jest wspólnota żyjąca życiem Chrystusa. Nie lękajcie się budować Waszego życia rodzinnego, osobistego, zawodowego i narodowego na wartościach, które On Zbawiciel Zmartwychwstały przyniósł na świat.
Chrystus Zmartwychwstał, żyje. Ci którzy w Niego uwierzą i Jemu zaufają staną się duchowymi mocarzami, którzy tak jak Pan, będą potrafili dawać miłością zdolną życie swoje oddać za przyjaciół swoich.
Chrystus Zmartwychwstał, żyje. Ci, którzy Jemu uwierzą, przyjmą jego naukę i karmić się będą Jego Ciałem i Krwią razem z Nim Zmartwychwstaną i żyć będą na wieki.
Tej wiary żywej, niegasnącej nadziei i prawdziwej miłości, życzę Wam na te Święta. Każdej rodzinie, każdemu z was z osobna błogosławię: + w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Powrót
X

Ta strona korzysta z plików cookies.
Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.